subministrament i transport d’aigua potable

Tenim en propietat l’únic pou en gestió de tota la comarca legalment autoritzat (CAS 1115).
L’aigua és d’una excel·lent qualitat, segons els estrictes controls mensuals i anàlisis diaris realitzats (registre sanitari 3700977/PM).

 


 Subministrament pel consum humà, per piscines, aljubs …
Per al transport contam amb dos camions cisterna totalment equipats, ambdós amb motor impulsor d’aigua, si fos necessari, per a fer-la arribar a les cotes més elevades.