H40 NO LIMITS

h40

 

Es tracta de la nova generació de gel-adhesiu estructural flexible multiusos a base de l’exclusiu Geoligante Kerakoll que canvia per sempre la colocació de revestiments ceràmics i pedres naturals.
Kerakoll ha aconseguit desarrollar un Geoligante eco-compatible amb molt baixes emisions de diòxid de carbó, major resistencia a les agresions químiques i major rendiment tècnic inclús en condicions extremes.
H40 No Limits és capaç de distribuïr tensions, tranferir forçes, absorbir cargues dinàmiques i convertir l’adhesiu en l’element més fort del sistema d’encolat.

Per a més informació: http://www.kerakoll.com/h40nolimits-iberica/index.html

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>