magatzem

Tenim a la vostra disposició tot tipus de material per a la construcció, entre d’altres: aïllaments i impermeabilització, blocs, totxos, teules, cobriments, àrids, graves, ciments, guixos i derivats, prefabricats de formigó, filloles, tubs, comportes…

 


TRANSPORT DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
També oferim un servei de transport del material adquirit i servei de càrrega i descàrrega amb grua.