SIKA aposta pel microciment

sika_microcemento

El Microciment és un revestiment cimentós d’alta qualitat compost per polímers, resines, àrids i, essent pigmentat amb colorants d’una àmplia gamma, es pot combinar a la vegada amb altres materials per a donar-li un acabat especial (llis, texturitzat, mate o brillo).

És el més novedós en renovació de pisos, sostres, ceràmics, marbres, rajoles, arrebossats, formigons, etc.

El Microcimento és, avui en dia, el material més elegit per arquitectes i decoradors per a decorar espais, i se contempla com la tendència més utilitzada en els pròxims anys.

Se caracteritza per l’alta resistència, flexibilitat, impermeabilitat i la seva capacitat d’adherir-se a qualsevol superfície sense necesitat de retirar el material existent, estalviant molt temps d’execució d’obra.

És de fàcil aplicació, poguent sumar diverses capes fins a obtenir l’acabat cercat.

En pocs dies ja se pot transitar sobre la superfície.

 (Font: sikamicrocemento.es)